Swig Sydyn gan Bragdy’r Beirdd

Swig Sydyn 2

June 20, 2020

Dyma Swig Sydyn 2 - yr ail o blith pytiau barddol a cherddorol gan Bragdy'r Beirdd. Yn y bennod hon, mae Ifor ap Glyn yn cyflwyno Osian Owen, Elinor Wyn Reynolds, Aron Pritchard, Llio Maddocks a Geraint Løvgreen.

Play this podcast on Podbean App